مناطق طرح گردشگری برای ايجاد كمپينگ

رد یف نام سامان نوع مرتع شهرستان كاربر ی گردشگر ی
1 قلعه دیر قشلاقیری كویر ، كاروانسرا ، شتر سواری
2 لزور ییلاقیفیروزكوه طبیعت ، روستا ، مراتع ، دام

مناطق واجد شرايط گردشگری

رديف نام سامان شهرستان توضيحات
1 آبنيک شميرانات ( بخش رودبار قصران ) سياحتی
2 قلعه دير ری کاروانسرای شاه عباسی
3 سياه کوه ورامين کاروانسرای شاه عباس ( قصر بهرام )
4 واشی ( جليزجند ) فيروزکوه تنگه واشی – آبشار ساواشی
5 سياهرود لزور فيروزکوه تنگه سياهرود
6 بايورد فيروزکوه چشمه معدنی معروف به شاه چشمه جاذبه گردشگری
7 لار شميرانات بخش لواسانات - سياحتی -طبيعی