پرسش و پاسخ

پرسش های خود را در زمینه مدیریت امور عشایر استان تهران را در این بخش مطرح کنید.
-ارائه درخواست تسهیلات ازطرف عشایرمتقاضی به مسئول امورعشایرشهرستان -ارائه و تکمیل مدارک موردنیاز اعم از کپی دفترچه عشایری،شناسنامه، کارت ملی،برگ استعلام عدم بدهی و چک برگشتی و...توسط متقاضی -ارائه طرح مربوطه (تکمیل فرم 6 برگی) -ارسال پرونده به استان توسط مسئول امور عشایر شهرستان -بررسی پرونده وتائید آن توسط کمیسیون استان و ارسال به بانک عامل -موارد مذکور پس از تخصیص اعتبار تسهیلاتی به استان صورت می پذیرد.
-وابستگی ایلی و طایفه ای متقاضی -اشتغال اصلی به حرفه دامداری -کوچندگی به مناطق ییلاقی و قشلاقی -دارای پروانه چرا در مناطق ییلاقی یا قشلاقی.
مرمت و نگهداری راههای عشایری؛ تامین آب شرب بهداشتی انسان و دام؛ نصب و راه اندازی حمام های خورشیدی و چراغ معابر درسامانه های عرفی عشایر؛ معرفی تسهیلات بانکی، توزیع آرد خوراکی، تامین و توزیع نهاده های دامی، توزیع سوخت فسیلی، آبرسانی سیار، بیمه دام، بیمه اجتماعی عشایر وسایر موارد اداری مرتبط.