بازدید از مناطق عشایری شهرستان های دماوند، شمیرانات، پاکدشت، ورامین و ری

فرشید ذبیحی سرپرست امور عشایر استان تهران از مناطق عشایری شهرستان های دماوند، شمیرانات، پاکدشت، ورامین و ری بازدید کرد و در جریان مشکلات عشایر این شهرستان ها قرار گرفت.