بازدید رییس سازمان عشایر کشور و استاندار تهران از منطقه دشت لار

عباس پاپی زاده رییس سازمان عشایر کشور به همراه محسن منصوری استاندار تهران و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی ضمن حضور در منطقه عشایری دشت لار در جلسه شورای عشایری استان تهران شرکت کردند.